Harmonogram naborów wniosków – aktualizacja na dzień 30 czerwca 2024

Informujemy, że w związku z obowiązkiem aktualizacji na koniec każdego kwartału Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 informuje, że dokument przyjęty 20 maja 2024 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 8768/VI/24 jest obowiązujący również na dzień 30 czerwca 2024 r. za wyjątkiem dwóch naborów niekonkurencyjnych, które ze względu na prośbę Wnioskodawców nie zostały ogłoszone we wskazanym w harmonogramie terminie.


Te nabory to:
1. Nabór w działaniu 9.6 na projekt pt. „Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego”, którego Wnioskodawcą jest Gmina Nowa Ruda;
2. Nabór w działaniu 4.1 na projekt pt. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na przejeździe kolejowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 333 – na ul. Legnickiej w m. Lubin”, którego Wnioskodawcą jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Ponadto w kilku innych naborach niekonkurencyjnych ze względu na prośby wnioskodawców z ogłoszonych Regulaminów usunięto ich projekty.
Dodatkowo informujemy, że nabór niekonkurencyjny w Działaniu 11.1 Pomoc techniczna EFS + dotyczący wsparcia partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego został ogłoszony w dniu 29 maja 2024 r. z uwagi na  konieczność uprzedniej aktualizacji SZOP FEDS 2021-2027.

Skip to content