Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – lipiec

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w trybie obiegowym w dniu 28 czerwca 2024 uchwałą nr 198/VII/24 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (wersja 12).

Skip to content