Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Aktywni, zintegrowani, silniejsi

Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Tytuł projektu: Aktywni, zintegrowani, silniejsi
RPDS.09.01.03-02-0004/17
Wartość projektu: 179 408,75 zł
Wartość dofinansowania: 150 508,75 zł

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i wzmocnienie pozycji na rynku pracy 18 osób i rodzin z terenu Szklarskiej Poręby zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych. Projekt został przygotowany w odpowiedzi na potrzeby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz wykluczonych z uwagi na bezrobocie, na niskie kompetencje społeczne i zawodowe, niskie wykształcenie, niepełnosprawność, nierówność szans, w tym kobiet i mężczyzn, a także nierówność szans wynikającą z życiowego startu, m.in. "dziedziczenia biedy" „dziedziczenia złych wzorców”.