Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Aktywni, zintegrowani, silniejsi

Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Tytuł projektu: Aktywni, zintegrowani, silniejsi
RPDS.09.01.03-02-0004/17
Wartość projektu: prawie 180 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: ponad 150 tysięcy zł

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i wzmocnienie pozycji na rynku pracy 18 osób i rodzin z terenu Szklarskiej Poręby zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych, w tym z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność i nierówność szans. Cele szczegółowe: aktywna integracja 18 osób ze Szklarskiej Poręby poprzez udzielenie wsparcia i stworzenie możliwości rozwoju indywidualnego potencjału każdego z uczestników projektu; zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy i zdolności do samozatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji społecznych oraz edukację zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem i oczekiwaniami rynku pracy. Powyższe przyczyni się do realizacji obowiązujących strategii.

Projekt przygotowano w odpowiedzi na potrzeby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz wykluczonych z uwagi na bezrobocie, na niskie kompetencje społeczne i zawodowe, niskie wykształcenie, niepełnosprawność, nierówność szans, w tym kobiet i mężczyzn, a także nierówność szans wynikającą z życiowego startu, m.in. "dziedziczenia biedy" „dziedziczenia złych wzorców”.