Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Badacze i Laboranci - czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych

Tytuł projektu: Badacze i Laboranci - czyli kompleksowy system wsparcia rozwoju uczniów szkół podstawowych
RPDS.10.02.03-02-0007
Wartość projektu: 992 337,80 zł
Wartość dofinansowania: 926 277,80 zł

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy a także nabycie/podniesienie przez nauczycieli kompetencji TIK oraz umiejętności pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania projektowe skupiać się będą szczególnie na podniesieniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w celu zwiększenia efektywności nauki oraz lepszego przygotowania do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu i realizacji nauki zdalnej. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
- AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI - kształcenie kompetencji i umiejętności właściwych do rynku pracy,
- Z EKSPERYMENTEM NA TY - wsparcie nauczania eksperymentalnego,
- INDYWIDUALIZACJA PRACY Z UCZNIEM – wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia,
- AKADEMIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI - szkolenia, indywidualne wsparcie mentora.
W projekcie weźmie udział Szkoła Podstawowa im. Władysława S. Reymonta w Ścięgnach oraz Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich.