Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Bezpiecznie i nowocześnie w przedszkolu daltońskim

Beneficjent: FUNDACJA NA DOBRĄ SPRAWĘ
Tytuł projektu: Bezpiecznie i nowocześnie w przedszkolu daltońskim
RPDS.10.01.03-02-0005/20
Wartość projektu: 1 037 495,00 zł
Wartość dofinansowania: 881 870,75 zł

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiego stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Mirsk. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla 36 dzieci z terenu Gminy Mirsk od 01.09.2022 poprzez uruchomienie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego w Mirsku. Nowy OWP powstanie w przebudowywanym aktualnie budynku po zlikwidowanej gminnej szkole podstawowej i będzie funkcjonował zgodnie z założeniami pedagogiki planu daltońskiego. W ramach projektu zostaną wykonane prace adaptacyjne i dostosowanie pomieszczeń do sal przedszkolnych, zastanie zakupiony sprzęt i wyposażenie sal oraz pomieszczeń towarzyszących.