Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze
RPDS.04.04.03-02-0005/17
Wartość projektu: ponad 1,3 miliona zł
Wartość dofinansowania: prawie 900 tysięcy zł


Przedmiotem projektu jest utworzenie nowej trasy turystycznej poprzez budowę drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w ciągu istniejącej ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze. W ramach projektu zostanie wykonana droga rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych o dł. 1200 m i szer.2,5 m z nawierzchnią z mieszanki mineralno-bitumicznej, oświetleniem ciągu 43 punktami świetlnymi zasilanymi OZE, oznakowaniem pionowym i poziomym i oddzieleniem od jezdni urządzeniami U-25b.

5