Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze
RPDS.04.04.03-02-0005/17
Wartość projektu: 1 352 017,66 zł
Wartość dofinansowania: 888 827,14y zł


W ramach projektu została wykonana droga rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych - w ciągu istniejącej ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze, o długości 1 200 m i szerokości 2,5 m z nawierzchnią z mieszanki mineralno-bitumicznej, oświetleniem ciągu 43 punktami świetlnymi zasilanymi OZE, oznakowaniem pionowym i poziomym. Dodatkowo w ramach projektu na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra powstała podstrona zwierająca informacje o siedliskach flory i fauny i walorach przyrodniczych obszarów wspartych przez projekt (link do strony projektu: https://miasto.jeleniagora.pl/content/bli%C5%BCej-przyrody-chroni%C4%85c-przyrod%C4%99-budowa-ci%C4%85gu-pieszo-rowerowego-w-ci%C4%85gu-ulicy-%C5%82omnickiej-w ).

IMG 20201118 144545