Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa.
RPDS.04.04.03-02-0007/17
Wartość projektu: 2 047 473,16 zł
Wartość dofinansowania: 1 513 280,01 zł


Przedmiotem projektu było utworzenie turystycznego szlaku pieszo-rowerowego o długości 2,52 km z małą architekturą i oznakowaniem oraz edukacja ekologiczna w celu ochrony, udostępnienia i promowania potencjału turystycznego lokalnych zasobów przyrodniczych, służącego zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1. Roboty budowlane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”: budowa szlaku turystycznego z oświetleniem LED zasilanym OZE wraz z montażem małej architektury (ławki z koszem na śmieci) w wyznaczonych miejscach odpoczynku na trasie oraz oznakowaniem szlaku tabliczkami kierunkowymi ze znakami QR CODE.
2. Edukacja ekologiczna: wycieczka edukacyjna, ulotki z mapą szlaku oraz atrakcjami przyrodniczymi, montaż tablic z mapą szlaku oraz znakiem QR CODE, utworzenie zakładka na stronie www miasta z opisem atrakcji i zasobów przyrodniczych oraz mapą szlaku do pobrania on-line (link do strony projektu: https://miasto.jeleniagora.pl/content/bli%C5%BCej-przyrody-chroni%C4%85c-przyrod%C4%99-promenada-jagni%C4%85tkowa).
3. Informacja i promocja: montaż tablic informacyjno- promocyjnych, wystawa fotograficzna.

PJ