Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Budowa budynku przedszkola Publicznego, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie

neficjent: Gmina Janowice Wielkie
Tytuł projektu: Budowa budynku przedszkola Publicznego, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie
RPDS.07.01.03-02-0001/19
Wartość projektu: 3 921 319,50 zł
Wartość dofinansowania: 2 626 869,46 zł

Przedmiotem projektu jest budowa nowego obiektu Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich. Obecnie przedszkole funkcjonuje w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich, zaadaptowanych na ten cel. Nowa infrastruktura zapewniać będzie łącznie 125 miejsc przedszkolnych. Tym samym w ramach projektu utworzonych zostanie 15 dodatkowych miejsc. Infrastruktura przedszkolna zostanie wykonana zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego, poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych (system oświetlenia LED) i OZE.

 Przedszkole Janowice 4