Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Budowa ścieżek rowerowych oraz tarasów widokowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie

Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Tytuł projektu: Budowa ścieżek rowerowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie
RPDS.04.04.03-02-0010/17
Wartość projektu: 1 599 063,12 zł
Wartość dofinansowania: 1 244 596,42 zł


Projekt polegał na udostępnieniu dla ruchu turystycznego obszarów cennych przyrodniczo w sposób zorganizowany, umożliwiający ochronę unikalnych zasobów środowiska. Głównymi elementami projektu były:
- budowa infrastruktury turystycznej, kanalizującej ruch na części obszarów o dużym znaczeniu przyrodniczym:  łącznie ok. 23,3 km tzw. zrównoważonych tras rowerowych typu singletrack, w tym ok. 5,8 km w istniejących drogach i ścieżkach leśnych;
- montaż elementów małej architektury (ławki, mapy, kosze na śmieci, stojaki na rowery).
Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia presji na obszary cenne przyrodniczo poprzez uporządkowanie ruchu turystycznego i przekierowanie go na ściśle określone i wyznaczone ścieżki turystyczne oraz wyznaczone miejsca postojowe i punkty widokowe.

SZP 4544