Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie

Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie.
RPDS.04.02.03-02-0004/16
Wartość projektu: ponad 21 milionów zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 16 milionów zł

Przedmiotem projektu jest budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie dostawy wody pitnej, oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Budowa sieci kanalizacji umożliwi odbiór ścieków z terenów nieskanalizowanych. Sieć wodociągowa doprowadzona zostanie do 47 posesji, a kanalizacja sanitarna do 241 posesji na terenie Gminy Mirsk. W ramach projektu zostanie również wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Giebułtowie. Realizacja projektu zapewni dostawy wody dla części mieszkańców wsi Giebułtów oraz zapewni dostawę wody dla miasta Mirsk i pozostałej części Giebułtowa.

 

20170907 IMG 2817