Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobków etap II.

Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobków etap II.
RPDS.04.02.03-02-0001/20
Wartość projektu: 4 853 793,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 108 594,02 zł

Przedmiotowy projekt dotyczy kontynuacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobków w Gminie Świerzawa. Celem głównym projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie odsetka osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków.
Dzięki realizacji przedmiotowego projektu do zbiorowego systemu oczyszczalni ścieków zostanie podłączonych 350 RLM z terenu Gminy Świerzawa. Z uwagi na ukształtowanie terenu przedmiotowy projekt dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz w niezbędnym zakresie kanalizacji tłocznej obejmującej osiem przepompowni ścieków sanitarnych. Przepompownie ścieków zlokalizowano w miejscach, gdzie transport grawitacyjny ścieków jest niemożliwy i wymusza to konieczność zastosowania rurociągów tłocznych.