Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków

Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków
RPDS.04.02.03-02-0002/16
Wartość projektu: ponad 10 milionów zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 7 milionów zł

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dobków i Stara Kraśnica. Celem główny projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie odsetka osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków w następstwie budowy systemu kanalizacji.