Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków

Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków
RPDS.04.02.03-02-0002/16
Wartość projektu: 10 860 391,25 zł
Wartość dofinansowania: 7 054 839,51 zł

Przedmiotem projektu była budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dobków i Stara Kraśnica. Celem głównym projektu był wzrost jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie odsetka osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków w następstwie budowy systemu kanalizacji.

IMG 20201209 104006