Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Dać dzieciom szansę

Beneficjent: CENTRUM EDUKACJI I OPIEKI EWA WALCZAK
Tytuł projektu: Dać dzieciom szansę
RPDS.10.01.03-02-0012/20
Wartość projektu: 1 630 923,96 zł
Wartość dofinansowania: 1 386 123,96 zł

Celem projektu jest zwiększenie miejsc przedszkolnych oraz dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami w placówkach wychowania przedszkolnego w Gminie Karpacz i Mysłakowice. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
- utworzenie nowej placówki przedszkolnej w Gminie Mysłakowice dla 24 dzieci, w tym 2 osób z niepełnosprawnościami,
- dostosowanie istniejącego przedszkola w Karpaczu do opieki i edukacji dzieci z niepełnosprawnościami poprzez doposażenie bazy dydaktycznej,
- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć z ruchowych, logopedii, robotyki, rehabilitacji, biofeedback, eksperymentów, terapiipsychologicznej dla 76 dzieci z placówek przedszkolnych,
- zwiększenie kwalifikacji minimum 4 nauczycieli przedszkolnych poprzez realizację studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających.