Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie

Beneficjent: Fundacja Pro Art
Tytuł projektu: Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie

RPDS.10.02.03-02-0011
Wartość projektu: 699 543,75 zł
Wartość dofinansowania: 664 464,75 zł

Projekt ma celu wzrost poziomu jakości i atrakcyjności edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie poprzez wprowadzenie warsztatów efektywnej nauki ukierunkowanych na podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowanie na rynku pracy u 81 uczennic i 100 uczniów oraz podniesienie kompetencji 24 nauczycieli. W ramach projektu zrealizowane zostaną innowacyjne warsztaty dla nauczycieli, aktywne warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, akademia przedsiębiorcy oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.