Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Eksperymentuje - Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej

Beneficjent: Fundacja Obrazy Bez Granic
Tytuł projektu: Eksperymentuje - Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej
RPDS.10.02.03-02-0008/17
Wartość projektu: 1 272 436,80 zł
Wartość dofinansowania: 1 183 732,80 zł

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 125 uczniów ze szkół biorących udział w projekcie (Szkoła Podstawowa w Ściegnach, Sosnówce, Siedlęcinie i Czernicy ), rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nabycie/podniesienie przez 25 nauczycieli kompetencji zawodowych związanych z pracą z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowaniem uczniów do wejścia na rynek pracy.

20180214 151031