Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi
Tytuł projektu: Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi
RPDS.03.03.03-02-0026/16
Wartość projektu: 3 436 609,82 zł
Wartość dofinansowania: 1 684 201,02 zł

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”. Budynki zlokalizowane są przy ul. Kaczawskiej 7, Letniej 2, ul. Nad zalewem 12, ul. Bobrzańskiej 1,ul. Podwale 3, ul. Słowackiego 2. Dzięki realizacji projektu nastąpiła redukcja CO2 oraz innych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego gazów i pyłów. Ponadto mieszkańcy zostali przeszkoleni w zakresie właściwego zarządzania energią, co pozwoli na osiągnięcie i utrzymanie zakładanych oszczędności energii.

Letnia 2 3