Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Idziemy do przedszkola

Beneficjent: Fundacja Edukacji Przedszkolnej
Tytuł projektu: Idziemy do przedszkola
RPDS.10.01.03-02-0007/16
Wartość projektu: 421 973,08 zł
Wartość dofinansowania: 358 677,04 zł

Projekt został przygotowany w partnerstwie Wnioskodawcy z Gminą Kowary jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne i postulaty samych rodziców i społeczności lokalnej. Projekt zakładał utworzenie nowej placówki przedszkolnej dla 25 dzieci w istniejącym pomieszczeniu będącym w dyspozycji Gminy Kowary. Pomieszczenie zostało zaadaptowane i wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Celem projektu było zagwarantowanie najwyższej jakości funkcjonowania placówki poprzez zapewnienie wysokiej jakości zajęć edukacyjnych dostosowanych do specyfiki dzieci w wieku przedszkolnym oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i wyrównanie deficytów dzięki zajęciom dodatkowym zaplanowanym w projekcie.