Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II

Beneficjent: Gmina Lubomierz
Tytuł projektu: „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II”
RPDS.02.01.03-02-0008/16
Wartość projektu: 3 286 175,70 zł
Wartość dofinansowania: 2 789 524,67 zł

Cztery gminy z Aglomeracji Jeleniogórskiej: Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń przygotowały i zrealizowały ciekawy projekt partnerski, który zakładał wdrożenie nowych e-usług. Mieszkańcy tych gmin zyskali możliwość szerszego kontaktu z Urzędem Gminy i załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie.

E uslugi piechowice