Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Innowacyjna szkoła - wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni cyfrowo-multimedialnej dla młodzieży licealnej w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze

Beneficjent: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacji u Erazma i Pankracego
Tytuł projektu: Innowacyjna szkoła - wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni cyfrowo-multimedialnej dla młodzieży licealnej w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze
RPDS.07.02.03-02-0002/18
Wartość projektu: prawie 260 tysięcy zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 220 tysięcy zł

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż nowoczesnego wyposażenia w nowo utworzonej pracowni cyfrowo-multimedialnej (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo). Projekt jest kontynuacją większej inwestycji, dwukrotnie wspartej środkami RPO WD, w ramach której wykonano już termomodernizację budynku oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń, wraz z adaptacją i wyposażeniem 2 pracowni: przyrodniczej i matematycznej.