Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Jeleniogórska kuźnia kompetencji.

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Jeleniogórska kuźnia kompetencji.
RPDS.10.02.03-02-0014/17
Wartość projektu: 2 512 437,20 zł
Wartość dofinansowania: 2 376 828,20 zł

Celem projektu było podniesienie poziomu edukacji, w tym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównanie szans edukacyjnych u 692 uczniów z siedmiu szkół podstawowych (w tym jednej szkoły podstawowej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) w Jeleniej Górze, poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalistycznych.  Dodatkowo w ramach projektu wyposażono siedem szkolnych pracowni, a także podwyższono kompetencje 102 nauczycieli biorących udział w projekcie.

Link do strony projektu: https://miasto.jeleniagora.pl/content/jeleniog%C3%B3rska-ku%C5%BAnia-kompetencji-rpds100203-02-001417