Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia
RPDS.10.02.03-02-0004/18
Wartość projektu: 3 114 449,55 zł
Wartość dofinansowania: 2 954 559,55 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy aktualnych i przyszłych uczniów pięciu szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 2, 3, 6, 7, 11) i czterech szkół ponadpodstawowych (ILO, IILO, ZSE, ZSEiT) z terenu Miasta Jelenia Góra poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia obejmującego:
- wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, szkoleń i kursów 910 uczniów,
- pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- poszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem zawodowym,
- doposażenie dziwięciu szkół w pracownie umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki i/lub w sprzęt TIK,
- zwiększenie kompetencji (w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu i technik pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) 130 nauczycieli.