Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Klub Integracji Społecznej "Jelonek"

Beneficjent: Fundacja Jagniątków
Tytuł projektu: Klub Integracji Społecznej "Jelonek"
RPDS.09.01.03-02-0008/17
Wartość projektu: 984 725,00 zł
Wartość dofinansowania: 932 125,00 zł

Przedmiotem projektu było utworzenie nowego Klubu Integracji Społecznej w powiecie jeleniogórskim. Grupę docelową projektu stanowiły 72 osoby które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość korzystania z usług o charakterze społecznym i zawodowym oraz edukacyjnym, a także wsparciu towarzyszącym.

3 matszk