Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Kompetencje kluczowe autostradą do przyszłości

Beneficjent: Powiat Złotoryja
Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe autostradą do przyszłości
RPDS.10.02.03-02-0015/18
Wartość projektu: 202 035,92 zł
Wartość dofinansowania: 191 435,92 zł

Przedmiotem projektu było zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości działań edukacyjnych 96 uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi, które doprowadziło do podniesienia kompetencji kluczowych w zakresie: nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz TIK. W ramach projektu wsparciem w postaci szkoleń, głównie z zasad wykorzystania TIK do profesjonalnej edukacji, zostało objętych 17 nauczycieli.