Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie

Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie
RPDS.10.02.03-02-0014
Wartość projektu: 714 806,25 zł
Wartość dofinansowania: 646 486,25 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 239 uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych 24 nauczycieli. W ramach projektu realizowane będą:
- zajęcia rozwijające i wyrównujące dla uczniów zdolnych oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- 24 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i studiach podyplomowych,
- zostanie uruchomiony projekt stypendialny skierowany do uczniów najzdolniejszych, którego celem będzie indywidualny proces nauczania oraz rozwijania kompetencji kluczowych,
- szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2021 r.do 30.06.2023 r. w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Wojcieszowie.