Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Kompetentni uczniowie w Gminie Mysłakowice

Beneficjent: Gmina Mysłakowice
Tytuł projektu: Kompetentni uczniowie w Gminie Mysłakowice
RPDS.10.02.03-02-0012/18
Wartość projektu: 1 209 935,40 zł
Wartość dofinansowania: 1 141 965,40 zł

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów trzech szkół podstawowych z Gminy Mysłakowice, poprzez działania zmierzające do wykształcenia u min. 90% z 399 uczniów kompetencji kluczowych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 71 nauczycieli. Projekt będzie realizowanych w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy oraz Szkole Podstawowej im. Gen. W. Sikorskiego w Kostrzycy.
W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach dodatkowych organizowanych poza lekcjami – rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęciach nakierowanych na przedmioty przyrodnicze, językowe i matematyczne. Ponadto 71 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach, a pracownie szkolne zostaną wyposażone w pomoce TIK.

Kompetentni uczniowie Szkoła Podstawowa w Kostrzycy3