Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5, 9, 10, Drzymały 49 i K. Miarki 16

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Drzymały 49
Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5, 9, 10, Drzymały 49 i K. Miarki 16
RPDS.03.03.03-02-0030/16
Wartość projektu: ponad 1,4 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 1 milion zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5, 9, 10, Drzymały 49, K. Miarki 16. Projekt będzie realizowany poprzez wdrożenie poniższego zakresu działań:
- Wykonanie docieplenia ścian budynków (docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków, ścian w gruncie,);
- Wykonanie docieplenia dachów, stropodachów, stropów zewnętrznych i wewnętrznych;
- Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej;
- Wymiana oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w częściach wspólnych.

DSC00620