Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej!

Beneficjent: Teb Edukacja spółka z o.o.
Tytuł projektu: Kwalifikacje, które dają pracę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej!
RPDS.10.04.03-02-0007/17
Wartość projektu: 1 996 704,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 797 033,60 zł

Celem głównym projektu było nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 540 dorosłych osób, w chwili przystąpienia do projektu nie uczących się, w tym w szczególności osób o niskich kwalifikacjach oraz 40 osób w wieku powyżej 50 lat, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
W ramach działań zaplanowanych w projekcie zrealizowano następujące zadania:
1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu i dobór odpowiedniej formy wsparcia.
2. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.