Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Lepsze jutro

Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności CAL
Tytuł projektu: Lepsze jutro
RPDS.09.01.03-02-0009/17
Wartość projektu: ponad 1,7 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 1,6 miliona zł

Przedmiotem projektu jest integracja społeczno-zawodowa 120 osób zamieszkujących wyłącznie tereny aglomeracji Jeleniogórskiej (Miasto Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, 4 gminy powiatu lwóweckiego tj.: Gryfów Śląski, Wleń, Lubomierz, Mirsk) do 31.10.2019r.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:
1. usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
2. wdrożenie/zastosowanie form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej,
3. poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
4. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
5. staże. W wyniku realizacji projektu minimum 68 osób dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej w części społecznej, minimum 15 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu, minimum 24 osoby będą pracowały po opuszczeniu programu a minimum 68 osób będzie poszukiwało pracy po opuszczeniu programu.