Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Lepszy start w przyszłość

Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł projektu: Lepszy start w przyszłość
RPDS.10.02.03-02-0004/17
Wartość projektu: 489 345,00 zł
Wartość dofinansowania: 464 409,00 zł

Głównym problemem, na który odpowiedź stanowił projekt są niskie kompetencje kluczowe uczniów w gminie Wojcieszów oraz niezadawalające wyniki uczniów z egzaminów zewnętrznych.
W celu zniwelowania ww. problemów w ramach projektu zrealizowano następujące zajęcia:
- rozwijające,
- wyrównujące,
- dla uczniów zdolnych.
Wsparciem objęto 248 uczniów oraz 20 nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w edukacji. Ponadto szkoła została wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych i innowacyjnych zajęć.