Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Magiczny świat nauki - rozwój w Akademii Happy Kids

Beneficjent: AKADEMIA HAPPY KIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Tytuł projektu: Magiczny świat nauki - rozwój w Akademii Happy Kids
RPDS.10.01.03-02-0010/20
Wartość projektu: 758 553,75 zł
Wartość dofinansowania: 623 663,75 zł

Założeniem projektu "Magiczny świat nauki - rozwój w Akademii Happy Kids" jest wsparcie edukacyjne dzieci, szczególnie dzieci niepełnosprawnych oraz nauczycieli Akademia Happy Kids. Obejmuje działania, które są odpowiedzią na zdiagnozowane zapotrzebowanie i zostały podzielone na cztery grupy:
I - działania związane z realizacją zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia dodatkowe prowadzone w grupach integracyjnych wpłyną na podniesienie kompetencji dzieci zdrowych, wpłynie na ich empatię wobec innych i nauczy współżycia z osobami, dziećmi wymagającym i pomocy.
II - działania związane z realizacją zajęć dodatkowych, w których uczestniczyć będą dzieci niepełnosprawne
III - zakup wyposażenia specjalistycznego - sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju dzieci przedszkolnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci z niepełnosprawnościami).
IV - działania związane z realizacją dwóch dwudniowych szkoleń, których celem jest podwyższanie kwalifikacji nauczycieli pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc pedagogiczną na wczesnym etapie edukacji.