Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej

Beneficjent: H-CONSULTING Wojciech Hołowacz
Tytuł projektu: Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej
RPDS.08.04.03-02-0001/17

Wartość projektu: 1 015 524,30 zł
Wartość dofinansowania: 863 195,65 zł

Celem głównym projektu było umożliwienie - w okresie IX 2017 - III 2019 - powrotu do pracy lub jej znalezienia 46 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3 (42 matkom i 4 ojcom) z terenu Aglomeracji Jeleniogórskiej. W projekcie założono rekrutację 46 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w zakresie pokrycia kosztów usług opieki nad dziećmi do 3 lat, poprzez finansowanie wynagrodzenia niani sprawującej opiekę nad dzieckiem.