Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej

Beneficjent: H-CONSULTING Wojciech Hołowacz
Tytuł projektu: Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej
RPDS.08.04.03-02-0001/17

Wartość projektu: ponad jeden milion zł
Wartość dofinansowania: prawie 900 tysięcy zł

Celem głównym projektu jest umożliwienie - w okresie IX 2017 - III 2019 - powrotu do pracy lub jej znalezienie 46 osobom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 3 (42 matkom i 4 ojcom) z obszarów Dolnego Śląska, które są objęte mechanizmem ZIT AJ. W projekciezałożono rekrutację 46 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w zakresie pokrycia kosztów usług opieki nad dziećmi do 3 lat, poprzez finansowanie wynagrodzenia niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.Ponadto 8 osób bezrobotnych i biernych zawodowo zostanie objętych wsparciem aktywizacyjnym (poradnictwo zawodowe, szkolenia).