Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Moja przyszłość w moich rękach

Beneficjent: Pro4 spółka z o.o.
Tytuł projektu: Moja przyszłość w moich rękach
RPDS.10.04.03-02-0013/16
Wartość projektu: 480 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 431 196,00 zł

Przedmiotem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zainteresowanych kształceniem z własnej inicjatywy oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe 100 dorosłych osób z obszaru objętego mechanizmem ZIT AJ. Projekt zakładał podniesienie kompetencji/umiejętności zawodowych uczestników projektu poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia.