Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Nowa era biznesu - doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej

Beneficjent: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Tytuł projektu: „Nowa era biznesu - doradztwo dla MŚP z Aglomeracji Jeleniogórskiej”
RPDS.01.03.03-02-0001/17
Wartość projektu: 2 117 631,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 799 986,35 zł

Przedmiotem projektu było zapewnienie wsparcia w formie grantów na specjalistyczne usługi doradcze dla 150 przedsiębiorstw (MŚP) mających siedzibę na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej. Do zakresu rzeczowego projektu należało:
- dystrybucja grantów wśród 150 podmiotów MŚP z AJ,
- zapewnienie wsparcia merytorycznego dla potencjalnych Grantobiorców w zakresie dotyczącym wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu, pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej przez doradców posiadających niezbędne kwalifikacje,
- rozpowszechnienie informacji o projekcie i naborze wniosków z wykorzystaniem działań promocyjnych,
- zarządzanie projektem.

frw