Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w Gminie Mirsk

Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł projektu: Nowoczesne metody kształcenia podstawowego w Gminie Mirsk
RPDS.10.02.03-02-0003/18
Wartość projektu: 783 066,25 zł
Wartość dofinansowania: 738 786,25 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w szkołach podstawowych w Giebułtowie i Krobicy poprzez ich doposażenie, dokształcenie 16 nauczycieli i podniesienie kompetencji i umiejętności 117 uczniów ww. szkół poprzez realizację dodatkowych zajęć.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
1) Wsparcie dla uczniów.
2) Doposażenie szkół podstawowych.
3) Wsparcie dla nauczycieli.
4) Adaptacja pracowni przyrodniczo-matematycznej w SP Krobica.

Nowoczesne metody