Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej

Beneficjent: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Tytuł projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej
RPDS.03.03.03-02-0001/19
Wartość projektu: ponad 6 milionów zł
Wartość dofinansowania: ponad 5,2 miliona zł

Przedmiotem projektu jest modernizacja systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE lub instalację kotłów spalających biomasę, lub instalację kotłów spalających paliwa gazowe. Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego. Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.

Projekt będzie realizowany w województwie dolnośląskim, na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej i obejmie następujący obszar: 5 gmin miejskich: Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Wojcieszów, Złotoryja; 3 gminy miejsko-wiejskie: Gryfów Śląski, Mirsk, Świerzawa; 6 gmin wiejskich: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Pielgrzymka; 1 miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra.