Rozmiar tekstu:
 • Tekst standadowej wielkości
 • Tekst dużą czcionką
 • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”
RPDS.03.04.03-02-0001/17
Wartość projektu: 36 242 205,28 zł
Wartość dofinansowania: 28 186 167,26 zł


Głównym, długofalowym celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez ograniczenie niskiej emisji transportowej oraz zastosowanie energooszczędnych rozwiązań. Przewidziane do zrealizowania w ramach projektu zadania inwestycyjne pozwolą na szersze wykorzystanie efektywnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych oraz kosztów związanych z ich eksploatacją, lepszą integrację gałęzi transportu, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, zatłoczenia oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt jest projektem partnerskim, realizowanym na podstawie umowy partnerskiej przez Miasto Jelenia Góra będące liderem projektu, Gminę Stara Kamienica oraz Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:
1. Jelenia Góra:

 • Budowa dróg dla rowerów.
 • Budowa parkingu P&R przy ul. Krakowskiej przy węźle przesiadkowym MZK i PKP.
 • Budowa 2 węzłów przesiadkowych przy ul. Cieplickiej: w Sobieszowie i na Os. Orle.
 • Budowa ronda Trasa Czeska-Lubańska-Goduszyńska nadającego priorytet komunikacji publicznej i umożliwiającego utworzenie ekspresowego połączenia MZK między południową i północną częścią Jeleniej Góry zmniejszającego indywidualny ruch zmotoryzowany w centrum.
 • Przebudowa ul. Krakowskiej wyprowadzającej ruch zmotoryzowany z centrum na obwodnicę miasta.
 • Modernizacja systemu sterowania ruchem.
 • Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

2. Stara Kamienica:

 • Budowa drogi rowerowej Rybnica – Wojcieszyce – Kromnów.

3. Karkonoski Park Narodowy:

 • Budowa parkingu P&R przy węźle przesiadkowym przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie.

2020 11 18 11 22 24 390