Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”
RPDS.03.04.03-02-0001/17
Wartość projektu: ponad 36 milionów zł
Wartość dofinansowania: ponad 28 miliony zł


Przedmiot projektu jest wdrożenie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie AJ poprzez inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany, związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym oraz inteligentnym zarządzaniem ruchem w Jeleniej Górze oraz Starej Kamienicy.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
1.Budowa dróg dla rowerów;
2.Budowa parkingu P&R przy ul.Krakowskiej przy węźle przesiadkowym MZK i PKP;
3.Budowa 2 węzłów przesiadkowych przy ul.Cieplickiej: w Sobieszowie i na Os.Orle;
4.Budowa ronda Trasa Czeska–Lubańska–Goduszyńska;
5.Przebudowa ul. Krakowskiej wyprowadzającej ruch zmotoryzowany z centrum na obwodnicę miasta.
6.System sterowania ruchem;
7.Energooszczędne oświetlenie miejskie;
8.Budowa drogi rowerowej Rybnica–Wojcieszyce-Kromnów.
9.Budowa parkingu P&R przy węźle przesiadkowym przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie.

Nadbrzezna 06.20.1