Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Podniesienie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Podgórzyńskiej nr 2, ul. Rataja nr 2, ul. Łabskiej nr 1, ul. Wróblewskiego nr 1, ul. Cieplickiej nr 22 w Jeleniej Górze

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgórzyńska 2 Jelenia Góra
Tytuł projektu: Podniesienie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Podgórzyńskiej nr 2, ul. Rataja nr 2, ul. Łabskiej nr 1, ul. Wróblewskiego nr 1, ul. Cieplickiej nr 22 w Jeleniej Górze
RPDS.03.03.03-02-0035/16
Wartość projektu: ponad 1 milion zł
Wartość dofinansowania: prawie 800 tysięcy zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, położonych przy ul. Podgórzyńskiej nr 2, ul. Rataja nr 2, ul. Łabskiej nr 1, ul. Wróblewskiego nr 1, ul. Cieplickiej nr 22 w Jeleniej Górze. Celem projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Jelenia Góra, w otoczeniu Uzdrowiska Cieplice. Cel szczegółowe: 1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej; 2. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych; 3. Poprawa warunków użytkowania budynków mieszkalnych.

20181020 113625