Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Podniesienie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Podgórzyńskiej nr 2, ul. Rataja nr 2, ul. Łabskiej nr 1, ul. Wróblewskiego nr 1, ul. Cieplickiej nr 22 w Jeleniej Górze

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgórzyńska 2 Jelenia Góra
Tytuł projektu: Podniesienie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Podgórzyńskiej nr 2, ul. Rataja nr 2, ul. Łabskiej nr 1, ul. Wróblewskiego nr 1, ul. Cieplickiej nr 22 w Jeleniej Górze
RPDS.03.03.03-02-0035/16
Wartość projektu: 1 037 434,74 zł
Wartość dofinansowania: 795 635,26 zł

Przedmiotem projektu była kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, położonych przy ul. Podgórzyńskiej nr 2, ul. Rataja nr 2, ul. Łabskiej nr 1, ul. Wróblewskiego nr 1, ul. Cieplickiej nr 22 w Jeleniej Górze. Celem projektu była poprawa czystości powietrza w Gminie Jelenia Góra, w otoczeniu Uzdrowiska Cieplice. Realizacja projektu przyczyniła się do efektywniejszego wykorzystania energii cieplnej, obniżenia kosztów ogrzewania oraz poprawy warunków użytkowania budynków.

20181020 113625