Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim

Beneficjent: Powiat Złotoryjski
Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Złotoryjskim
RPDS.10.04.03-02-0002/19
Wartość projektu: 1 483 560,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 260 988,20 zł

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej ZSZ w Złotoryi do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans 163 uczniów na regionalnym rynku pracy. Projektem zostanie objętych 163 uczniów szkoły zawodowej, 46 nauczycieli tej placówki oraz szkoły zawodowe funkcjonujące w ramach ZSZ w Złotoryi. Cel projektu, a tym samym zmniejszenie negatywnej sytuacji zostanie osiągnięty poprzez działania i narzędzia: rozwój kwalifikacji 46 nauczyciel w formie studiów podyplomowych i szkoleń, uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy przez 163 uczniów dzięki certyfikowanym szkoleniom i udziałem 131 osób w stażach i praktykach, zakupowi nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych.