Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ

Beneficjent: Robert Bosch Spółka z o.o.
Tytuł projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ
RPDS.10.04.03-02-0002/16
Wartość projektu: 520 260,00 zł
Wartość dofinansowania: 493 010,00 zł

Celem projektu był wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” (ZST) w Jeleniej Górze i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II (ZSOiZ) w Gryfowie Śląskim.

Projekt obejmował działania związane z:
- przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych w CSTM Bosch w Warszawie z diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów samochodów dla 40 uczniów i 8 nauczycieli z ZST w Jeleniej Górze i 30 uczniów i 4 nauczycieli z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim,
- modyfikacją przez nauczycieli programów nauczania w zakresie nowoczesnych technologii diagnozowania, naprawy i budowy pojazdów samochodowych,
- przeprowadzeniem staży w Bosch Services dla 27 uczniów z ZST w Jeleniej Górze i 9 uczniów z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim,
- doposażeniem pracowni w innowacyjne urządzenia diagnostyczne i materiały edukacyjne obejmujące nowoczesne modele silników, które będą wykorzystywane w procesie edukacji.