Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową elewacji i strefy wejściowej budynku administracyjnego MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową elewacji i strefy wejściowej budynku administracyjnego MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze
RPDS.03.03.03-02-0002/16
Wartość projektu: ponad 1,4 miliona zł
Wartość dofinansowania: prawie jeden milion zł


Przedmiotem projektu jest kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku administracyjnego Wnioskodawcy, mieszczącego się przy ul. Wolności 145 w Jeleniej Górze

1