Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową elewacji i strefy wejściowej budynku administracyjnego MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej wraz z przebudową elewacji i strefy wejściowej budynku administracyjnego MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze
RPDS.03.03.03-02-0002/16
Wartość projektu: 1 443 977,87 zł
Wartość dofinansowania: 992 686,64 zł


Przedmiotem projektu była kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku administracyjnego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. mieszczącego się przy ul. Wolności 145 w Jeleniej Górze. W ramach prac termomodernizacyjnych zostały zrealizowane następujące działania:
- dostawa i montaż okien i drzwi,
- wymiana oszklenia na klatce schodowej,
- rozbudowa zadaszenia nad wejściem do budynku,
- ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, malowanie,
- instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne,
- hydroizolacja pionowa, wymiana rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej.

 

20181109 1443050 copy