Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu sp. z o.o.
Tytuł projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń.
RPDS.04.02.03-02-0003/20
Wartość projektu: 4 392 548,28 zł
Wartość dofinansowania: 2 788 201,41 zł

Projekt przewiduje poprawę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń. Projekt podzielono na dwa zadania:
- zadanie 1: budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu,
- zadanie 2: przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody (SUW) we Wleniu.
Zadanie 1 obejmuje budowę nowych obiektów oczyszczalni ścieków, przebudowę istniejących oraz likwidację nieczynnych elementów instalacji, wraz z nową automatyką i systemem SCADA.
Zadanie 2 obejmuje przebudowę ujęcia wodnego i SUW wraz z instalacjami między nimi, z automatyką i sterowaniem oraz rezerwowym zasilaniem, wyposażonej w system SCADA.