Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica

Beneficjent: Fundacja Fabryka Marzeń
Tytuł projektu: Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica
RPDS.10.02.03-02-0011/18
Wartość projektu: 1 621 719,60 zł
Wartość dofinansowania: 1 523 919,60 zł

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 320 uczniów uczęszczających do szkół: Szkoły Podstawowej w Starej Kamienicy, Wojcieszycach, Kopańcu, Barcinku oraz wzrost kompetencji 30 nauczycieli poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół i przeszkolenie kadry pedagogicznej. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół objętych wsparciem.
2. Realizacja zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów i umiejętności potrzebne później na rynku pracy oraz wyjazdów edukacyjnych.
3. Podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji 30 nauczycieli uczących w szkołach objętych wsparciem.
4. Wsparcie psychologiczne dzieci ze specjalnymi potrzebami.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia jakości edukacji oraz wyrównania szans edukacyjnych uczniów.