Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycję w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycję w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych.
RPDS.07.02.03-02-0001/16-03
Wartość projektu: 343 608,47 zł
Wartość dofinansowania: 290 070,12 zł

W ramach realizacji projektu poczyniono inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni cyfrowych we wszystkich publicznych liceach ogólnokształcących na terenie miasta Jelenia Góra. Wsparciem objęto trzy licea ogólnokształcące oraz uczniów tych szkół. W ramach projektu zakupiono nowoczesne zestawy komputerowe stacjonarne i mobilne wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zasilacze UPS, zestawy interaktywne, tablice multimedialne i wyposażenie do wspomagania rozwoju uczniów z niepełnosprawnościami (w tym specjalistyczne urządzenia ułatwiające pracę na lekcjach uczniom słabosłyszącym i oprogramowanie do pracy z uczniami wykazującymi zaburzenia mowy).