Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć gastronomicznych realizowana poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ZSP w Karpaczu

Beneficjent: Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu
Tytuł projektu: Poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć gastronomicznych realizowana poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ZSP w Karpaczu
RPDS.07.02.03-02-0001/18
Wartość projektu: prawie 330 tysięcy zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 280 tysięcy zł

Przedmiotem projektu jest przebudowa i adaptacja pomieszczenia piwnicznego oraz zakup wyposażenia dla ZSP w Karpaczu na potrzeby kształcenia ponadgimnazjalnego, w tym zawodowego. Zakres rzeczowy obejmuje: zadanie nr 1 Dostosowanie pracowni gastronomicznej i informatycznej ZSP w Karpaczu do wymogów nowoczesnej edukacji, w tym zawodowej oraz zadanie nr 2 Promocja projektu.