Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć gastronomicznych realizowana poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ZSP w Karpaczu

Beneficjent: Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu
Tytuł projektu: Poprawa warunków nauczania w zakresie zajęć gastronomicznych realizowana poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ZSP w Karpaczu
RPDS.07.02.03-02-0001/18
Wartość projektu: 327 345,76 zł
Wartość dofinansowania:  277 721,15 zł

Przedmiotem projektu była przebudowa i adaptacja pomieszczenia piwnicznego oraz zakup wyposażenia dla ZSP w Karpaczu na potrzeby kształcenia ponadgimnazjalnego, w tym zawodowego. Zakres rzeczowy projektu obejmował:
- zadanie nr 1 - dostosowanie pracowni gastronomicznej i informatycznej ZSP w Karpaczu do wymogów nowoczesnej edukacji,
- zadanie nr 2 - promocja projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://dzs.karpacz.pl/gastro/

20201210 114550 P1