Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Postaw na siebie II

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Postaw na siebie II
RPDS.09.01.03-02-0002/17
Wartość projektu: 1 470 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 249 500,00 zł

Głównym celem projektu „Postaw na siebie II” była aktywna integracja mieszkańców Jeleniej Góry, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt był odpowiedzią na problemem, którym jest utrudniony dostęp do usług aktywnej integracji wśród zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Jeleniej Góry.

IMG 20181128 165138