Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Postaw na siebie

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Postaw na siebie II
RPDS.09.01.03-02-0002/17
Wartość projektu: prawie 1,5 miliona zł
Wartość dofinansowania: prawie 1,3 miliona zł

Celem głównym projektu „Postaw na siebie II” jest aktywna integracja mieszkańców Jeleniej Góry, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz zatrudnienia. Jest on odpowiedzią na problemem, którym jest utrudniony dostęp do usług aktywnej integracji wśród zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Jeleniej Góry.
 
Cele szczegółowe projektu służące do osiągnięcia celu głównego możliwe będą poprzez działania z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.