Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Poznaj- Zrozum- Zapamiętaj. Programy rozwojowe dla szkół w Złotoryi.

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Obywatelskiego
Tytuł projektu: Poznaj- Zrozum- Zapamiętaj. Programy rozwojo
RPDS.10.02.03-02-0007/18
Wartość projektu: 1 764 708,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 615 908,00 zł

Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół zlokalizowanych na obszarze gminy Złotoryja (Szkoła Podstawowa nr 1 - 360 uczniów, Szkoła Podstawowa nr 3 - 500 uczniów) oraz podniesienie jakości nauczania w ww. szkołach dzięki wdrożeniu innowacyjnych programów rozwojowych. Projekt zakłada działania zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz wsparcie dla nauczycieli.