Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na szkołę, adaptacja tychże pomieszczeń oraz ich wyposażenie - II etap

Beneficjent: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego
Tytuł projektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na szkołę, adaptacja tychże pomieszczeń oraz ich wyposażenie - II etap.
RPDS.07.01.03-02-0010/16
Wartość projektu: 2 453 189,64 zł
Wartość dofinansowania: 1 998 366,17 zł

Projekt miał na celu modernizację części zabudowań byłego Kolegium Jezuickiego będących siedzibą Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze. W ramach działań zaplanowanych w projekcie zaadaptowano część zabudowań na pomieszczenia edukacyjne oraz wyposażono dwie sale naukowe w pomoce dydaktyczne, dedykowane naukom matematyczno-przyrodniczym. Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy do pracowni matematyczno - fizycznej.

212