Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Przebudowa, remont i docieplenie budynku warsztatowo-socjalnego wraz z archiwum przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze - I etap

Beneficjent: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: Przebudowa, remont i docieplenie budynku warsztatowo-socjalnego wraz z archiwum przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze - I etap
RPDS.03.03.03-02-0005/16
Wartość projektu: 2 544 986,66 zł
Wartość dofinansowania: 1 837 276,62 zł


W ramach projektu wykonane zostały roboty termomodernizacyjne polegające m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, podłóg na gruncie i dachu budynku, wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji wentylacyjnej, c.w.u. z zabudową solarów, energooszczędnej instalacji elektrycznej, modernizacji kotła z wymianą instalacji co. Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników obiektu.

DSC00430