Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Przebudowa, remont i docieplenie budynku warsztatowo-socjalnego wraz z archiwum przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze - I etap

Beneficjent: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: Przebudowa, remont i docieplenie budynku warsztatowo-socjalnego wraz z archiwum przy ul. Cieplickiej 126A w Jeleniej Górze - I etap
RPDS.03.03.03-02-0005/16
Wartość projektu: ponad 2,5 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 1,8 miliona zł


W ramach projektu wykonane zostaną roboty termomodernizacyjne polegające .m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie i dachu budynku, wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji wentylacyjnej, c.w.u. z zabudową solarów, energooszczędnej instalacji elektrycznej, modernizacji kotła z wymianą instalacji co.

DSC00430