Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku

Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł projektu: Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku
RPDS.06.01.03-02-0002/17
Wartość projektu: ponad 4,2 miliona zł
Wartość dofinansowania: prawie 3,2 miliona zł


Projektowany remont oraz przebudowa dotyczy pomieszczeń obiektu Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego, który jest zlokalizowany w centrum Mirska (rynek) - Plac Wolności 15.

Przebudowa obiektu przewiduje likwidację barier architektonicznych oraz dostosowanie budynku do zgodności z przepisami pożarowymi. Zakres planowanych prac:
1. Renowacja fundamentów budynku w miejscu projektowanego dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych (wykonanie płytowego fundamentu jako wzmocnienie istniejącego stropu.
2. Konserwacja ścian zewnętrznych o złym stanie technicznym (wymiana zniszczonej zaprawy). Wykonanie ściany podpierającej strop pod salą klubową w miejsce obecnej konstrukcji drewnianej. Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych.
3. Usunięcie starych podłóg drewnianych i zasypek żużlowych. Naprawa belek legarowych. Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej oraz ułożenie płyt OSB pod posadzkę właściwą.
4. Obłożenie schodów wewnętrznych płytami granitowymi na pierwszej kondygnacji. Powyżej I piętra – schody drewniane policzkowe, pełne z obustronnymi poręczami.
5. Konserwacja istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków (budynek klubu znajduje się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej).
6. Wykonanie elewacji frontowej zgodnie z pozwoleniem na budowę. Pozostałe elewacje zostaną położone po wykonaniu termoizolacji.
7. Wymiana części pokrycia dachowego na dachówkę – karpiówkę.
8. Prace wykończeniowe: tynki wewnętrzne, pokrycie ścian glazurą w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie z blachy miedzianej, podłogi i posadzki.
9. Wymiana pieców CO węglowych na kocioł gazowy LPG (w terminie późniejszym na gaz ziemny).
10. Budowa parkingu na zapleczu Klubu.

IMG 3300