Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Beneficjent: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
RPDS.04.03.03-02-0007/16
Wartość projektu: 20 714 554,21 zł
Wartość dofinansowania: 6 908 006,82 zł


Przedmiotem projektu była poprawa stanu technicznego i modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Zakres prac obejmował:
1. Prace budowlano – konserwatorskie, m. in.: remont stropów, wymianę okien, drzwi, wykonanie nowych podłóg i pomostów technicznych w wieży scenicznej, wykonanie i renowacje posadzek, prace konserwatorskie elementów zabytkowych.
2. Zakup i montaż wyposażenia i sprzętu m. in.: oświetlenia technologicznego i nagłośnienia, napędów dla urządzeń napędzanych ręcznie i urządzeń mechaniki sceny, zintegrowanego systemu sterowania z oprogramowaniem do wszystkich elementów mechaniki teatralnej.
3. Promocję projektu.

 

Teatr 3