Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Beneficjent: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Tytuł projektu: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
RPDS.04.03.03-02-0007/16
Wartość projektu: prawie 21 milionów zł
Wartość dofinansowania: prawie 7 milionów zł


Przedmiot projektu jest poprawa stanu technicznego i modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

Teatr 3